Spätný leasing – čo to je a ako funguje?

Spätný leasing je, ako už samotný názov napovedá, špeciálna forma leasingu, ktorá funguje na inom princípe. Klasický lízing funguje jednoducho – vyberiete si auto a splácate ho vo fixných mesačných splátkach. Čo je to spätný leasing a ako funguje? Pre koho je tento typ leasingu vhodný?

Čo je to spätný leasing?

Spätný leasing je špecifická forma leasingu. V podstate ide o leasing, ktorý sa podobá klasickému finančnému leasingu. Väčšinou sa označuje za osobitný druh leasingu, ktorý využívajú súkromné osoby, podnikatelia, ale aj právnické osoby. Okrem vozidiel sa takto často prenajímajú aj budovy alebo nehnuteľnosti. Môžete tak získať financovanie pre vaše bývanie, či cestovanie.

zmluva o leasingu

Ako funguje?

Spätný lízing funguje na jednoduchom princípe. Leasingovej spoločnosti ponúknete automobil alebo iný hmotný majetok. Uzatvorením zmluvy sa automobil stáva majetkom leasingovej spoločnosti a vy si jeho používanie prenajímate. Výhodou takéhoto leasingu je získanie okamžitého obnosu peňazí, pričom splátky si môžete započítať do nákladov.

Spoločnosti môžete odpredať na spätný lízing napríklad: osobné a firemné automobily, jazdené automobily, stroje a ťažkú techniku, dopravné prostriedky, poľnohospodársku techniku, technologické zariadenia. Okrem iného, ako sme už predtým spomenuli, je možné na takýto spätný leasing využívať aj budovy, či nehnuteľnosti.

Ako sa realizuje spätný leasing?

Realizácia spätného leasingu je nesmierne jednoduchá. Stačí len podať žiadosť u leasingovej spoločnosti. Odporúčame ale voliť viacero leasingových spoločností. Tie vám potom vypracujú platné ponuky vzhľadom na ponúknutý predmet a vy si môžete vybrať tú najvýhodnejšiu pre vaše potreby. Následne prebehne vaše overenie – teda predložíte všetky potrebné doklady. Leasingová spoločnosť následne vypracuje všetky potrebné podklady, uzatvoríte zmluvu vašim podpisom a finančné prostriedky budú presunuté na váš účet.

kúpa auta

Spätný leasing nehnuteľností

Spätný leasing nehnuteľnosti predstavuje podľa zákona finančný prenájom. Ide o veľmi populárny spôsob financovania, ktorý je založený na fixný mesačných splátkach a oproti hypotéke prináša predovšetkým účtovné výhody. Táto služba zároveň funguje na úplne rovnakom princípe ako sme si spomenuli pri automobiloch, teda nehnuteľnosť ponúknite leasingovým spoločnostiam a tie vám pripravia ponuky. Následne si vyberiete tú najvhodnejšiu pre vás.