Rizikové príčiny vzniku močovej inkontinencie

Inkontinencia moču sa vyskytuje v každom veku, častejšie u žien ako u mužov. Predstavuje pomerne nepríjemný zdravotný problém, ktorý síce nie je klasifikovaný ako ochorenie, ale súbor viacerých príznakov, no pri jeho riešení má tak, ako pri každej chorobe, význam včasná a správna diagnostika a následná liečba. Príčiny, ktoré vedú k rozvoju inkontinencie, sa u jednotlivých ľudí odlišujú. Podľa toho tiež možno rozoznávať viacero foriem inkontinencie.

Ako fungujú naše močové cesty

Slovo inkontinencia vyjadruje neschopnosť alebo nemožnosť zadržať moč. Pochopiť problematiku tohto problému možno len prostredníctvom dôvodov, ktoré k nemu vedú. Tie spočívajú v anatómii a funkcii močových ciest. Za inkontinenciou sa často skrýva oslabené panvové dno a zvýšený abdominálny, teda vnútrobrušný tlak, ktorý má vplyv aj na mechúr a močovú rúru.

Moč v tele tvoria obličky, ktoré ho posúvajú ďalej do mechúra a počas močenia dochádza k uvoľneniu svalov v oblasti močovej rúry, ktorá sa tak môže otvárať. Inkontinencia predstavuje nechcené odtekanie moču, ktoré sa nedá zadržať vôľou. Celý tento systém teda podporujú svaly panvového dna, ktoré vychádzajú od kostrče až smerom k prednej strane panvy.

Aké sú najčastejšie príčiny vzniku inkontinencie?

Významný vplyv na rozvoj inkontinencie majú hlavne u žien hormonálne zmeny, nedostatok estrogénov, náročné a dlhé pôrody, tehotenstvá, zvýšená váha alebo telesná záťaž, časté gynekologické zápaly a zápaly močových ciest a tiež starnutie. Inkontinencie u mužov je menej častá, no vyskytuje sa, a to napríklad v súvislosti s problémami s prostatou, jej ochorením alebo stavom spojeným s pooperačnými problémami po jej odstránení.

Miera úniku moču je u každého individuálna a mení sa aj v priebehu času. Môže ísť o drobné úniky moču po kvapkách, ale aj o náhle nutkanie na úplné močenie, ktoré sa nedá ovládať a zastaviť. Inkontinencia sa tiež môže vyskytnúť iba pri niektorých aktivitách, napríklad dochádza k úniku pri smiechu alebo zakašlaní. Rovnako môže ísť o permanentný únik moču, ktorý predstavuje ťažšiu formu inkontinencie. Rôzne príčiny inkontinencie súvisia vo veľkej miere s ochabnutím svalov panvového dna.

Význam svalov panvového dna v prevencii problémov spojených s únikom moču

Svaly panvového dna majú na starosti ako močovú, tak aj fekálnu inkontinenciu. Sú ovládané vôľou, a preto je možné do určitej miery s nimi pracovať a vedome ich spevňovať. Držia na mieste vnútorné orgány, ako je močový mechúr a maternica, a majú vplyv aj na oblasť zvierača. Ich ochabnutie vedie k poklesnutiu orgánov v tejto oblasti smerom nadol. Na posilnenie svalov panvového dna existujú špeciálne cviky, ktoré sú veľmi efektívne ako u žien, tak aj u mužov. Dôležité je poradiť sa s lekárom a naučiť sa správnu techniku cvičenia.

Napriek tomu, že inkontinencia predstavuje predovšetkým hygienický problém, má vplyv aj na sociálny život človeka a jeho psychiku. O to horšie je to pri starších ľuďoch, prípadne ležiacich pacientoch, ktorí potrebujú neustálu opateru. V seniorskom veku slabne funkcia močového ústrojenstva a kapacita močového mechúra sa tiež znižuje.

Sliznice sa celkovo stenčujú a atrofujú, stúpa ich dráždivosť a to vedie k hyperaktivite močového mechúra. Starí ľudia sú preto náchylnejší na únik moču. Vplyvom ochabnutia svalov panvového dna dochádza predovšetkým u žien k úniku moču, ktorý nazývame stresová inkontinencia. Vyskytuje sa v období klimaktéria, keď u žien klesá hladina hormónov, prípadne po hysterektómii, ktorá vedie k zmenám polohy vnútorných orgánov v malej panve.

Problémom je, že pri každodenných aktivitách a prípadnej zvýšenej fyzickej námahe sa zvýši tlak na močový mechúr a svaly panvového dna nie sú schopné stiahnuť sa natoľko, aby udržali moč vo vnútri mechúra. U starších ľudí sa vyskytuje častejšie močenie, zle na nich vplýva napríklad chlad a často ich močenie budí aj v noci. Skutočný problém nastáva vtedy, ak sa človek stane imobilným a odkázaným na pomoc rodiny alebo blízkeho okolia.

Starostlivosť o blízkeho, ktorý trpí únikom moču

Hygiena je dôležitou súčasťou života každého človeka. Ide o každodennú rutinu a citlivú tému, ktorá súvisí aj s dôstojnosťou človeka. V prípade, ak napríklad starší človek trpí únikom moču a je potrebné sa o neho postarať a pomôcť mu, hygiena by mala zahŕňať špeciálnu rutinu zameranú na používanie inkontinenčných pomôcok – vložiek a nohavičiek a prevenciu podráždenia pokožky a vzniku infekcií. Starostlivosť vždy závisí od miery samostatnosti a pohyblivosti postihnutého človeka.

Je potrebné správne diagnostikovať a riešiť konkrétnu formu inkontinencie a podľa nej usmerňovať postihnutého človeka, prispôsobiť pitný režim a denné aktivity a rovnako výber vhodných zdravotných pomôcok. Mnoho ľudí sa snaží zo strachu pred častou návštevou toalety obmedziť príjem tekutín, a to nie je správne riešenie. Koncentrovaný moč je nebezpečný pre rozvoj infekcií. Ak sa starší človek dokáže sám obliecť, pravdepodobne zvládne s menšou pomocou aj otázku hygieny a inkontinenčnú ochranu. Liečba inkontinencie si však u každého vyžaduje trpezlivosť, systematickosť a dostatok času.