NAUČTE SA ROZOZNAŤ REČ TELA!

Reč tela je neverbálnou komunikáciou, ktorá prezradí častoviac ako samotné slová. Ale čo všetko o vás prezradí a ako ju dekódovať?

Ľudia si často vytvárajú predsudky a ohodnotia niekoho na základe výzoru. To ako sa prezentujete a ako na ľudí pôsobíte je však tiež veľmi dôležité.  Môžu si to všimnúť na vašej mimike, gestách,posturike, či kinezike (pohyby). Veľa ľudí si tiež všíma make-up, vlasy, oblečenie či samotný výzor. Podľa výskumov až 55% informácií je prenášaných práve neverbálnou komunikáciou.

Reč tela je veľmi dôležitá pri citlivých, dôležitých ale aj nepríjemných situáciách. Medzi také patria napríklad rande, pracovné stretnutia, či pohovory do práce. Je veľmi dôležité uvedomovať si akou rečou tela sa prezentujeme, pretože tým dotvárame celkový dojem. Tiež je dôležité uvedomiť si, že je značný rozdiel medzi rečou tela ženského a mužského tela.


AKO POSTUPOVAŤ NA VYTVORENIE ČO NAJLEPŠIEHO DOJMU?

 Významnou súčasťou reči tela je prirodzenosť. Netreba robiť silené úsmevy, či byť nadmieru zdvorilý. Ľudia z vás vycítia, že nie ste sami sebou. Môže sa tiež stať, že vás budú považovať za sarkastického.

SEBAVEDOMIE

Na začiatok je veľmi dôležité sebavedomie. Sebavedomie je pre opačné pohlavie alebo bussines partnera veľmi atraktívne. Keď máte zdravé sebavedomie a zároveň viete vhodne komunikovať ste na dobrej ceste k vášmu cieľu. Nezabúdajte na očný kontakt a primeranú artikuláciu.

OBRANNÝ POSTOJ

Toto je jeden z pojmov, na ktorý si treba dať pozor. Ako zistíte, že niekto zaujal obranný postoj? Veľmi jednoducho- nemá záujem vás počúvať, ste mu nesympatický, alebo proste len nemá záujem o konverzáciu. Pokiaľ vy sami zaujmete obranný postoj a uvedomíte si to, ovládnite vašu reč tela a snažte sa nedať na sebe spoznať túto maličkosť. 

KLAMANIE

Určite ste sa už dostali do situácie, kedy vám niekto klamal. Tento jav sa však dá veľmi ľahko rozpoznať. Ľudia často uhýbajú pohľadom a udržujú slabý očný kontakt, majú neprirodzené gestá, potia sa, či červenajú. Tieto signály by vám mali napovedať, že človek s ktorým sa rozprávate vám nehovorí pravdu. Práve gestá, ktoré robia ľudia pri klamaní sú častokrát veľmi špecifické a individuálne. Skúste si ich všímať na svojich najbližších a uvedomíte si ako ľahko čitateľní sú.

ČO BY STE SI MALI Z TOHTO ČLÁNKU ZOBRAŤ?

Využite reč tela vo svoj prospech. Častokrát sa od svojich lepších kolegov či spolužiakov líšime len sebavedomím, či inými neverbálnymi prostriedkami. Podporte svoje argumenty rečou tela. Zlepšite prezentáciu samého seba a svoj celkový dojem. Naučte sa čítať reč tela ľudí okolo vás a zistite ich slabosti. Zlepšíte si tak svoje pozorovacie schopnosti a tiež budete viac nad vecou.