Hľadáte kvalitné podklady pre záverečné práce?

Diplomová a bakalárska práca sa píšu na záver ukončenia štúdia. Po ich obhajobe a zložení záverečnej skúšky zaslúžene získate svoj titul. Aby ste mohli svoju záverečnú prácu napísať, budete potrebovať kvalitné podklady. Dôležité je tiež dodržanie predpísanej štruktúry práce.

Ako napísať diplomovú prácu

Diplomová práca má za úlohu preveriť znalosti študenta a jeho schopnosť preniesť ich do praxe. Písanie diplomovej práce preto zahŕňa teoretickú aj praktickú časť. Pri písaní každý študent získa nový pohľad na dosiaľ nadobudnuté poznatky a naučí sa ich aplikovať.

Písanie diplomovej práce vyžaduje dodržanie formálnej stránky. Diplomová práca by mala mať rozsah 50 – 60 normostrán, pričom je dôležité dodržať jej stanovenú štruktúru. Nemali by chýbať úvodná strana s názvom univerzity, témy a typom práce, menom vedúceho a autora a dátumom. Súčasťou každej práce musí byť tiež stránka s čestným vyhlásením jej autora, abstrakt a kľúčové slová vo vybranom svetovom a rodnom jazyku, obsah a úvod do témy.

Nasleduje teoretická časť. Ak máte problémy s vyhľadaním podkladov pre vypracovanie diplomovej práce, môžete sa obrátiť na svojho školiteľa. V prípade potreby sú vám k dispozícii aj služby externej spoločnosti. Nemenej dôležitými sú praktická časť práce, záver a zoznam použitej literatúry. Diplomová práca môže obsahovať aj nepovinnú obrázkovú prílohu a stránku s poďakovaním školiteľovi.

Čaká na vás vypracovanie bakalárskej práce?

Bakalárska práca sa píše na záver bakalárskeho štúdia vysokej školy. Jej rozsah je v porovnaní s diplomovou prácou o niečo menší, postačí napísať 30 – 40 normostrán. Na písanie dôležitej bakalárskej práce budete tiež potrebovať podklady, aby ste mohli spracovať jej teoretickú časť. Spomínané poznatky je potom potrebné uviesť do praxe v praktickej časti.

Vypracovanie bakalárskej práce bude vyžadovať dodržanie stanovenej formy. Nezabudnite preto na dôležité náležitosti, ako sú titulný list, čestné vyhlásenie, abstrakt v dvoch jazykoch, obsah, úvod, jadro a záver. Ani tu nesmie chýbať zoznam používanej literatúry. 

Zdroj obrázka: Stock 4you/Shutterstock.com